Chào mừng bạn đến với forum.minhha.vn, Nơi chia xẻ những thông tin bổ ích
Đăng ký  hoặc  Đăng nhập

Những bước chuẩn bị trong khiêu vũ Sài Gòn

Các vũ điệu giao tiếp Sài Gòn như Bebop, Twist, Tango, Rumba, Pasodoble, Valse..

Những bước chuẩn bị trong khiêu vũ Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi docco » Tháng chín 25, 2012, 11:36 pm


[align=center]Những bước chuẩn bị trong khiêu vũ Sài Gòn.[/align]

[align=justify]Trong khiêu vũ, các đôi nhảy thường có các bước chuẩn bị trước khi bắt đầu nhảy thực sự. Nnững bước này gọi là ‘preparation steps’, là những bước lấy nhịp lấy phách, giúp nam và nữ đồng bộ với nhau theo tiếng nhạc trước khi nhảy. Khiêu vũ Sài Gòn cũng giống như khiêu vũ quốc tế American-style, người nam luôn luôn bắt đầu các bước chuẩn bị bằng chân trái còn người nữ luôn luôn bắt đầu bước chuẩn bị bằng chân phải.

Giai đoạn đầu tiên trước khi nhảy lúc nào cũng quan trọng và cần được cả hai người chú ý trước khi bắt đầu bài nhảy thực sự. Giai đoạn này thường gồm có 2 phần: phần tiến vào đôi và phần thực hiện các bước chuẩn bị.

Trong các vũ điệu của khiêu vũ Sài gòn, ngoại trừ Twist, Bebop và Cha Cha Cha, các điệu còn lại đều phải vào đôi trước khi thực hiện các bước chuẩn bị.

Ta ôn một chút về cách vào đôi. Người nam có trách nhiệm dẫn nữ vào tư thế vào đôi. Thông thường trước đó người nam đã đưa tay trái ra mời nữ và dẫn nữ vào sàn bằng tay này. Đến vị trí nhảy, người nam đứng thẳng người, đối diện nữ, trọng tâm lên chân trái, tay trái giữ tay phải nữ đưa lên với độ cao ngang vai, tay phải đưa ngang ra để ra dấu mời nữ đặt tay trái lên vai. Bước chân phải lên khoảng thích hợp và kéo nhẹ nữ vào đôi, (khi kéo nữ vào thì tay trái nâng lên cao chứ không kéo thẳng vào người). Tay phải vòng ra đặt sau lưng nữ. Tư thế vào đôi hoàn tất với trọng tâm ở chân phải, thân đứng lệch sang bên phải nữ một chút.

Nếu trước đó nam không dẫn nữ vào sàn thì khi đến vị trí nhảy, người nam cũng đứng thẳng đối diện nữ, đưa tay trái ra mời nữ và thực hiện các động tác giống như trên.

Người nữ cũng vậy, sau khi đưa tay cho nam giữ, đừng kéo nam về mình mà tiến về nam theo sự hướng dẫn của nam. Bàn tay trái đặt nhẹ lên bả vai phải nam, cánh tay trái tựa nhẹ lên cánh tay phải nam. Giữ một chút khoảng cách giữa hai người độ khoảng 2 tấc. Hoàn tất tư thế vào đôi đẹp với trọng tâm thiên về chân trái.

Sau đây là các bước chuẩn bị cho 4 vũ điệu Sài Gòn: Rumba, Tango, Boston và Valse.

1. RUMBA:

Cách 1: SQQ
Bước chuẩn bị của Rumba Sài gòn thực hiện ở 2 phách đầu (1 và 2) của khuôn nhạc.

Nam:
 • Bước 1, đếm 1: thực hiện ở phách 1, lui chân trái (kéo nữ tiến).
 • Bước 2, đếm ‘chụm’: thực hiện ở phách 2, kéo mũi chân phải về sát chân trái, trọng lượng vẫn giữ ở chân trái.
Sau 2 bước chuẩn bị này, nam tiến chân phải bắt đầu bước 1 của câu Rumba đầu tiên (trùng vào phách 3 của khuôn nhạc).

Nữ:
 • Bước 1, đếm 1: thực hiện ở phách 1, tiến chân phải.
 • Bước 2, đếm ‘chụm’: thực hiện ở phách 2, tiến mũi chân trái về sát chân phải, trọng lượng vẫn giữ ở chân phải.
Sau 2 bước chuẩn bị này, nữ lui chân trái để bắt đầu bước 1 của câu Rumba đầu tiên (trùng vào phách 3 của khuôn nhạc).

Cách 2: QQS: phách, đếm và bước trùng nhau
Bước chuẩn bị của Rumba Sài gòn thực hiện ở 2 phách sau (3 và 4) của khuôn nhạc.

Nam:
 • Bước 1, đếm 3: thực hiện ở phách 3, lui chân trái (kéo nữ tiến).
 • Bước 2, đếm ‘chụm’: thực hiện ở phách 4, kéo mũi chân phải về sát chân trái, trọng lượng vẫn giữ ở chân trái.
Sau 2 bước chuẩn bị này, nam tiến chân phải bắt đầu bước 1 của câu Rumba đầu tiên (trùng vào phách 1 của khuôn nhạc sau).

Nữ:
 • Bước 1, đếm 3: thực hiện ở phách 3, tiến chân phải.
 • Bước 2, đếm ‘chụm’: thực hiện ở phách 4, tiến mũi chân trái về sát chân phải, trọng lượng vẫn giữ ở chân phải.
Sau 2 bước chuẩn bị này, nữ lui chân trái để bắt đầu bước 1 của câu Rumba đầu tiên (trùng vào phách 1 của khuôn nhạc sau).

2. TANGO

Bước chuẩn bị của Tango Sài Gòn thực hiện ở 2 bước chậm (2 phách) và chậm (2 phách).

Nam:

 • Bước 1, đếm 1: thực hiện trong một phách (quick), lui chân trái (kéo nữ tiến).
  Đếm ‘chụm’: thực hiện ở phách tiếp, kéo mũi chân phải về sát chân trái, trọng lượng vẫn giữ ở chân trái.
 • Bước 2, đếm 2: thực hiện ở phách tiếp, chân phải bước ngang ra. Trọng lượng theo sang chân phải
  Đếm ‘chụm’: thực hiện ở phách tiếp, kéo mũi chân trái về sát chân phải, trọng lượng vẫn giữ ở chân phải.

Sau 2 bước chậm chuẩn bị này, nam tiến chân trái để bắt đầu 1 vũ hình.

Nữ:

 • Bước 1, đếm 1: thực hiện trong một phách nhanh, tiến chân phải.
  đếm ‘chụm’: thực hiện ở phách tiếp, kéo mũi chân trái về sát chân phải, trọng lượng vẫn giữ ở chân phải.
 • Bước 2, đếm 2: thực hiện ở phách tiếp, chân trái bước ngang ra. Trọng lượng theo sang chân trái.
  đếm ‘chụm’: thực hiện ở phách tiếp, kéo mũi chân phải về sát chân trái, trọng lượng vẫn giữ ở chân trái.
Sau 2 bước chậm chuẩn bị này, nữ lui chân phải để bắt đầu 1 vũ hình.

3. BOSTON

Bước chuẩn bị của Boston Sài Gòn thực hiện trong 2 khuôn nhạc.

Nam:

 • Bước 1, đếm 1: thực hiện ở phách 1, chuyển trọng tâm sang chân trái.
 • Bước 2 & 3: đếm “chách chách”: nghỉ ở phách 2 và 3.
 • Bước 4, đếm 2: thực hiện ở phách 1, chuyển trọng tâm sang phải.
 • Bước 5 & 6: đếm “chách chách”: nghỉ ở phách 2 và 3.

Sau các bước chuẩn bị này, nam di chuyển chân trái để bắt đầu 1 vũ hình boston.

Nữ:

 • Bước 1, đếm 1: thực hiện ở phách 1, chuyển trọng tâm sang phải.
 • Bước 2 & 3: đếm “chách chách”: nghỉ ở phách 2 và 3.
 • Bước 4, đếm 2: thực hiện ở phách 1, chuyển trọng tâm sang trái.
 • Bước 5 & 6: đếm “chách chách”: nghỉ ở phách 2 và 3.
Sau các bước chuẩn bị này, nữ di chuyển chân phải để bắt đầu 1 vũ hình boston.

4. VALSE

Bước chuẩn bị của Valse Sài Gòn thực hiện trong 2 khuôn nhạc.

Nam:

 • Bước 1, đếm 1: thực hiện ở phách 1, lui chân trái (kéo nữ tiến).
 • Bước 2: đếm “chách”, thực hiện ở phách 2, kéo mũi chân phải về sát chân trái.
 • Bước 3: đếm “chách”, nghỉ ở phách 3.
 • Bước 4, đếm 2: thực hiện ở phách 1, chân phải bước ngang. Trọng lượng sang phải.
 • Bước 5: đếm “chách”, kéo mũi chân trái về sát chân phải.
 • Bước 6: đếm “chách”, nghỉ
Sau các bước chậm chuẩn bị này, nam tiến chân trái để bắt đầu 1 vũ hình valse thẳng (valse Hongkong).

Nữ:

 • Bước 1, đếm 1: thực hiện ở phách 1, tiến chân phải.
 • Bước 2: đếm “chách”, thực hiện ở phách 2, kéo mũi chân trái về sát chân phải.
 • Bước 3: đếm “chách”, nghỉ ở phách 3.
 • Bước 4, đếm 2: thực hiện ở phách 1, chân trái bước ngang. Trọng lượng sang trái.
 • Bước 5: đếm “chách”, kéo mũi chân phải về sát chân trái.
 • Bước 6: đếm “chách”, nghỉ.
Sau các bước chậm chuẩn bị này, nữ lui chân phải để bắt đầu 1 vũ hình valse thẳng (valse Hongkong).

Các vũ điệu sau đây không có bước chuẩn bị:
 • Pasodoble Sài Gòn
 • ChaChaCha Sài Gòn
 • Bebop
 • Twist

Trong vũ điệu Bebop, nam và nữ không vào đôi mà ở tư thế mở (opened), tay trái nam giữ tay phải nữ, nam chờ nghe phách mạnh nhất (phách 1) thì đẩy nữ lui để vào vũ hình. Cha Cha Cha thì vào vũ hình Cha Cha cơ bản còn Bebop thì vào vũ hình “Dẫn nữ vào”

Với ChaChaCha thì sau khi nghe xong bộ trống đánh "cha cha cha" thì vào bước 1.

Với Pasodoble Sài Gòn thì nam nữ ở tư thế vào đôi (closed position) sẵn, nam cũng chờ nghe phách mạnh nhất (phách 1) thì tiến, đẩy nữ lui để vào vũ hình cơ bản của Pasodoble Sài Gòn.

Riêng Twist là điệu nhảy rất tự do, nam nữ có thể nhảy thoải mái theo nhạc mà không hề có một chuẩn mực nào. Nếu có bắt buộc 2 người phải xuất chiêu cùng một lúc thì nam đánh hông sang phải còn nữ lắc hông sang trái của mình.[/align]
Sửa lần cuối bởi docco vào ngày Tháng hai 08, 2013, 4:54 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
docco
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
67%
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: Tháng hai 29, 2012, 2:38 pm
Đến từ thành phố: HCMC
Điểm (Points): 0
Giới tính: Nam (Male)
Handphone: 0
Tagskhiêu vũ,dancesport,ballroom, latin, standard

Re: Những bước chuẩn bị trong khiêu vũ Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi hqhnhs » Tháng mười hai 13, 2012, 10:38 pm

hình như bác Docco cho biết có một vài chỗ chưa rõ lắm thì phải:
Về điệu Rumba,ta thường đếm 1,2,3 để tập.Bước chuẩn bị ta đếm là "ba,nghĩ" rồi vào bước 1.Bước 1 này sẽ trùng vào phách thứ ba của khuôn nhạc.Vậy nên người ta nói Rumba Sài gòn vào phách ba,Rumba quốc tế vào phách hai.Docco trả lời dùm mình sẽ gửi tiếp thắc mắc.Cám ơn...
RANDOM_AVATAR
hqhnhs
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Tháng sáu 07, 2012, 1:04 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

Re: Những bước chuẩn bị trong khiêu vũ Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi docco » Tháng mười hai 13, 2012, 11:42 pm

hqhnhs đã viết:hình như bác Docco cho biết có một vài chỗ chưa rõ lắm thì phải:
Về điệu Rumba,ta thường đếm 1,2,3 để tập.Bước chuẩn bị ta đếm là "ba,nghĩ" rồi vào bước 1.Bước 1 này sẽ trùng vào phách thứ ba của khuôn nhạc.Vậy nên người ta nói Rumba Sài gòn vào phách ba,Rumba quốc tế vào phách hai.Docco trả lời dùm mình sẽ gửi tiếp thắc mắc.Cám ơn...


[align=justify]"Người ta nói" Rumba Sài gòn vào phách ba, Rumba quốc tế vào phách hai hoàn toàn đúng nhưng họ chưa hiểu thấu đáo và dùng chữ lẫn lộn.

1. "Người ta nói "Rumba Sài gòn vào phách 3": không hề sai.

"Vào" đây có nghĩa là vào bước chuẩn bị chứ không phải vào bước 1 của một câu Rumba Sài Gòn

Các bạn lưu ý là Khiêu vũ Sài Gòn đếm theo thứ tự bước chứ không đếm theo phách, thí dụ Rumba đếm 1-2-3-chụm là đếm theo thứ tự bước của một câu. Tango Sài Gòn đếm 1,2,3.. có thể lên đến 60/70 - đây là thứ tự bước chứ không có âm nhạc nào có bar 60/70 phách.

Một câu Rumba Sài Gòn chiếm 1 khuôn (bar) nhạc, có 4 phách và các bước 1,2,3,chụm trùng với các phách 1,2,3,4.

"Người ta nói" Rumba Sài gòn vào phách 3 có nghĩa là bước khởi đầu là 3 (trong 3 chụm) trùng với phách 3. Đừng hiểu sai là bước 1 của Rumba Sài Gòn trùng vào phách 3 của khuôn nhạc. Không có một điệu nhảy nào trên nền nhạc theo luật trọng âm thông thường mà đem bỏ trọng âm chính là 1 để vào ở trọng âm phụ là 3. Đây chính là cảm xúc âm nhạc bình thường của con người, khi nghe trọng âm chính thì người ta vào câu nhảy.

2. "Người ta nói" Rumba quốc tế vào phách 2: cũng hoàn toàn đúng và nó có quy định bằng văn bản rõ ràng, bạn có thể tham khảo quyển Latin technique của Walter Laird bên forum khiêu vũ quốc tế.

Rumba quốc tế khi bước người đếm theo phách chứ không đếm theo thứ tự bước như trong Rumba Sài Gòn. Do vậy khi bước người ta đếm 2,3,4 chứ không đếm 1,2,3 như bước sài Gòn. Đếm 2,3,4 có nghĩa là bước ở phách 2,3,4.[/align]
Sửa lần cuối bởi docco vào ngày Tháng hai 08, 2013, 4:39 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
docco
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
67%
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: Tháng hai 29, 2012, 2:38 pm
Đến từ thành phố: HCMC
Điểm (Points): 0
Giới tính: Nam (Male)
Handphone: 0

Re: Những bước chuẩn bị trong khiêu vũ Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi hqhnhs » Tháng mười hai 14, 2012, 12:13 pm

bác Docco hãy xem dùm đoạn video này của ông Lê Nguyệt,ông vào bước 1 vũ hình bằng phách 3,thanks
RANDOM_AVATAR
hqhnhs
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Tháng sáu 07, 2012, 1:04 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

Re: Những bước chuẩn bị trong khiêu vũ Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi docco » Tháng hai 08, 2013, 4:38 pm

Rất cám ơn vấn đề bạn hqhnhs nêu, qua đó tôi phải tìm hiểu thêm về Rumba Sài Gòn và có bổ xung thêm bài viết về cách vào nhạc Rumba Sài Gòn tại đây
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
docco
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
67%
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: Tháng hai 29, 2012, 2:38 pm
Đến từ thành phố: HCMC
Điểm (Points): 0
Giới tính: Nam (Male)
Handphone: 0


Quay về KHIÊU VŨ SÀI GÒN (A popular style of social dance in Vietnam)

Points: 0

cron